Clarification Text of the Law on the Protection of Personal Data

 1. Veri Sorumlusu

  6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Erboy Rent a Car (“Şirket”) tarafından kişisel verilerinizin korunmasına büyük önem verilmektedir.

 2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

  Toplanan kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimlerimiz tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ile Şirketimiz ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ile amaçları kapsamında aşağıdaki amaçlarla (“Amaçlar”) ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dahilinde işlenebilecektir:

  Erboy Rent a Car ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak;

  • Saatlik/günlük/aylık araç veya lastik kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası,
  • Tarafınıza tahsis edilen araç ile hızlı geçiş sistemi (HGS) ve benzeri sistemler kapsamındaki geçiş bilgilerinizin takip edilmesi ve bu şekilde söz konusu olan cezaların yönetimi,
  • Lokasyon takibi yapılması,
  • Yakıt seviyesinin takip edilmesi,
  • Araç paylaşım hizmetinin kullanılması durumunda varış lokasyonunun kaydı,

  Tüm ürün ve hizmetlerimize ilişkin olarak;

  • Kayıt ve işlemlerinize ilişkin doğrulama ve/veya aktivasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Randevu oluşturulması ve teklif verilmesi,
  • Satış kayıtlarının açılması, online/offline ödeme ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,
  • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
  • Üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,
  • Araç koruma hizmetlerinin sunumu,
  • Şirket operasyonlarının ve araçlarının güvenliğinin temini,
  • Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
  • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Talep, soru, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
  • Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
  • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
  • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi,
  • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi ve geliştirilmesi,
  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Sadakat programı üyelerine ek menfaatler sağlanması,
  • Onay vermiş olmanız halinde sağlık verilerinizin kazaya karışılması durumunda satış sonrası destek hizmetlerinin sunulması amacıyla işlenmesi,
  • Onay vermiş olmanız halinde kimlik, iletişim, müşteri işlem, pazarlama ve araç-sigorta verilerinizin Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin beğeni, kullanım alışkanlıklarınıza ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek size önerilmesi ve bu kapsamda iletişim bilgilerinize reklam, promosyon, kampanya ve benzeri ticari elektronik ileti gönderilmesi amaçları ile işlenmesi.

 3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

  Toplanan kişisel verileriniz; Amaçlar’ın gerçekleştirilmesi doğrultusunda, iş/çözüm ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Kişisel verilerinizin aktarıldığı taraflar ile ilgili detaylı bilgilere Politika’dan ulaşabilirsiniz.

  Erboy Rent a Car araç kiralama hizmetlerinden faydalanmanız ve açık rızanızı vermeniz halinde;

  • Kimlik, iletişim, müşteri işlem, finansal ve pazarlama verileriniz; günlük veya aylık araç kiralama hizmetlerinden faydalandırma kapsamında rezervasyonların alınması, kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası, iptal taleplerinin alınması ve yerine getirilmesi, hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi ve sadakat programı üyelerine ek menfaatler sağlanması ve üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali; amaçlarıyla yurt dışında mukim veri işleyen Erboy Rent a Car ile Kanun’un 9. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde paylaşılabilecektir.

 4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

  Kişisel verileriniz Şirketimiz tarafından, ürün veya hizmetlerimizin satışı veya sunulması kapsamında Şirketimiz ile temas etmeniz halinde elektronik ortamda internet sitemiz, mobil uygulamalarımız, sosyal medya hesaplarımız, e-posta, çağrı merkezi ve araç kullanımınız vasıtasıyla; fiziki ortamda kargo/posta, faks, yüz yüze gerçekleştirilen görüşmeler kanalları vasıtasıyla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen ve aşağıda sunulan hukuki sebeplere dayalı olarak toplanmaktadır.

  Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Araç satışlarının gerçekleştirilmesi,
  • Nakit araç alımı hizmetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İhale ile araç alım satım süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • İkinci el araç satışlarının gerçekleştirilmesi,
  • Saatlik/günlük/aylık araç veya lastik kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Uzun dönem araç veya lastik kiralama hizmetimizden faydalanmanızın sağlanması ve bu kapsamda rezervasyonların alınması veya iptal taleplerinin yerine getirilmesi,
  • Vale hizmetinin sağlanması,
  • Araç bakım hizmetlerinin sağlanması,
  • Araç ekspertiz hizmetinin sunulması,
  • HGS / OGS sağlanması,
  • Periyodik araç bakımı süreçlerinin yerine getirilmesi,
  • Filo araç kiralama sigortaları, kaza ve hasar yönetimi gibi talebiniz doğrultusunda ek hizmetlerin sağlanması,
  • Kira anlaşmalarının akdedilmesi ve icrası,
  • Araç yedek parça ve aksesuar satışlarının icrası,
  • Kaza ve arıza halinde çekici çağırılması, yol yardımı sağlanması,
  • Araç paylaşım hizmetinin kullanılması durumunda varış lokasyonunun kaydı,
  • Randevu oluşturulması ve teklif verilmesi,
  • Satış kayıtlarının açılması, online/offline ödeme ve faturalandırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Şirketimizin ürün ve hizmetlerini satın almanız dolayısıyla satış sözleşmesinin kurulması veya ifası,
  • Müşteri bilgilerinin güncellenmesi,
  • Kayıt ve işlemlerinize ilişkin doğrulama ve/veya aktivasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Üyeliklerin oluşturulması, takibi veya iptali,
  • Araç koruma hizmetlerinin sunumu,
  • Satış sonrası destek hizmetlerinin yerine getirilmesi,
  • Sadakat programı üyelerine ek menfaatler sağlanması,

  Kanunlarca açıkça öngörülmesi ve Şirketimizin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Resmi kurum taleplerinin yerine getirilmesi ve yetkili kuruluşlara mevzuattan kaynaklı bilgi verilmesi,
  • Mevzuatta öngörülen saklama yükümlülüklerine uygunluğun sağlanması,
  • Şirketimiz tarafından işlenen kişisel verileriniz ile ilgili olarak Kanun’un 11. maddesinde belirtilen haklarınızın kullanılması kapsamında Şirket’e iletmiş olduğunuz başvurularınıza ilişkin değerlendirmelerin yapılması ve mevzuata uygun olarak sonuçlandırılması ile bu çerçevede gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi.

  Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Talep, soru, şikâyet ve önerilerinizin alınması, değerlendirilmesi ve sonuçlandırılması,
  • İleride meydana gelmesi muhtemel olası uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi amacı ile kayıtların genel zamanaşımı süresince saklanması.

  İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak;

  • Ürün ve hizmetlerimiz hakkında bilgilendirme ve tanıtım faaliyetlerinin yerine getirilmesi,
  • Şirket operasyonlarının ve araçlarının güvenliğinin temini,
  • Tarafınıza tahsis edilen araç ile hızlı geçiş sistemi (HGS) ve benzeri sistemler kapsamındaki geçiş bilgilerinizin takip edilmesi ve bu şekilde söz konusu olan cezaların yönetimi,
  • Kayıt ve işlemlerinize ilişkin doğrulama ve/veya aktivasyon süreçlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi,
  • Müşterilerin finansal risk değerlendirmelerinin gerçekleştirilmesi,
  • Müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası,
  • Hukuki işlerinin takibi ve yürütülmesi,
  • Bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi,
  • Denetim ve etik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi,
  • Hizmetlere ilişkin faaliyetlerin takibi ve geliştirilmesi,
  • Müşteri memnuniyeti ve kurumsal iletişim faaliyetlerinin planlanması ve icrası,
  • Çekiliş, kampanya, yarışma, promosyon veya reklam aktivitelerinin gerçekleştirilmesi,

 5. İlgili Kişinin Kanun’un 11. Maddesinde Sayılan Hakları

  İlgili kişi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.