Rental Conditions

ERBOY TURİZM İNŞAAT VE OTOMOTİV SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

KİRA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR

 

Bu Kira Sözleşmesi (SÖZLEŞME) Erboy Turizm İnşaat ve Otomotiv San. Tic. Ltd. Şti. ile bu Kira Sözleşmesinde kişisel bilgileri ve imzası yer alan ve aracı kiralamış olan özel veya tüzel kişi ile varsa EK SÜRÜCÜ arasında akdedilmiştir. Bu Sözleşmede Erboy Turizm İnşaat ve Otomotiv Sanayi Ticaret Limited Şirketi KİRAYA VEREN, Sözleşme konusu aracı kiralamış olan özel veya tüzel kişi KİRACI olarak anılacaktır.

Bu Sözleşme, matbu ön protokol, Trafik Kazası Sonrası KİRACI’nın Yükümlülükleri metni, Araç Çıkış-Dönüş Teslim Formu ile birlikte bir bütündür.

 

MADDE 2: TANIMLAR

ARAÇ                     :Kira sözleşmesinin matbu ön protokol sayfasında tanımlanan veya kiraya verilen araç bu Sözleşmede ARAÇ olarak anılacaktır.

EK SÜRÜCÜ          : KİRACI dışında aracı kullanan kimseleri ifade etmektedir. KİRACI dışındaki şahısların aracı kullanabilmesi için önceden Ek Sürücü olarak kayıt ve bu Sözleşmeyi imza şartı bulunmaktadır. 

 

MADDE 3: EK SÜRÜCÜYE İLİŞKİN HÜKÜMLER

 

3.1.          Ek Sürücü, bu Sözleşme ve eklerinde yer alan yükümlülüklerden KİRACI ile birlikte müştereken ve müteselsilen sorumludur.

3.2.          Araç,  KİRACI dışında, Ek Sürücü tarafından Ek Sürücü ücreti ödemek ve Ek Sürücü olarak kayıt olmak koşulu ile kullanılabilir. Ek Sürücüye ait sürücü ve kimlik bilgilerinin Araç Kiralama Sözleşmesinde birinci sayfada yer alan bölüme yazılması gerekmektedir. Ek Sürücünün ehliyeti, sürücü yaş sınırı da dâhil her türlü gerekli belgelere ve yeterliliğe sahip olduğunu KİRACI garanti eder. Aksi durumun tespitinde bu sebepten KİRAYA VEREN’in uğrayacağı tüm zarardan KİRACI, Ek Sürücü ile birlikte müteselsilen ve müştereken sorumludur.

3.3.          Aracı, KİRACI dışında bir kişinin kullanabilmesi için, geçerli kimlik/pasaport ve sürücü belgesi bilgilerinin kiralama başlangıcında sözleşmeye yazılması ve günlük Ek Sürücü ücretlerinin ödenmesi gerekir. Bu kurala uyulmadığı takdirde KİRACI ile kullanan kişiler tüm hasarlardan ve KİRAYA VEREN’i uğratacakları her türlü zararlardan sorumlu tutulur. Ayrıca, günlük ek sürücü ücreti ödenmeden ve sözleşmeye ek sürücü kaydı yaptırılmadan KİRACI tarafından aracın ek sürücüye kullandırtılması durumunda, KİRACI’nın veya ek sürücünün kusuru olup olmadığına bakılmaksızın ortaya çıkacak zararların tamamından KİRACI ve ek sürücü müşterek ve müteselsil sorumlu olacaktır.

3.4.          Ek Sürücü’nün aracı kullanması durumunda, bu Sözleşme ve eklerinde yer alan KİRACI’nın hak ve yükümlülükleri Ek sürücü için de aynen geçerlidir. Ek Sürücü, bu hususu peşinen kabul eder.

 

 

MADDE 4: GENEL KOŞULLAR

 

4.1.    KİRACI ve varsa Ek Sürücü, aracı kiralarken; KİRAYA VEREN’e, uçak biletlerinin, kimlik sureti ve pasaportunun giriş çıkış mührü taşıyan sayfalarının ve ehliyet fotokopilerini verecektir. Bu belgelerin KİRAYA VEREN’e verilmemiş olmasından kaynaklanan zarardan tüm ferileriyle birlikte KİRACI ve Ek Sürücü müştereken ve müteselsilen sorumludur. Ayrıca KİRACI, ehliyetinin her türlü yeterliliğe ve geçerliliğe sahip olduğunu garanti etmekte olup, aksi durumda KİRAYA VEREN’in uğrayacağı tüm zararları karşılamayı peşinen kabul ve taahhüt eder. 

4.2.    Ekonomik sınıf grup araçlar için 23 yaş ve en az 2 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Orta sınıf grup araçlar için 25 yaş ve en az 3 yıllık geçerli sürücü belgesine sahip, Premium ve SUV sınıf grup araçlar için 27 yaş ve en az 4 yıllık sürücü belgesine sahip, Lüks sınıf grup araçlar için 30 yaş ve en az 5 yıllık sürücü belgesine sahip kişiler KİRAYA VEREN’ in oto kiralama hizmetlerinden yararlanabilir. KİRACI, aracı kiralarken KİRAYA VEREN’e vermiş olduğu bilgilerin doğruluğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.3.    KİRACI, Aracı kiraladığı andan KİRAYA VEREN’ e teslim ettiği ana kadar tüm yasal mevzuata uymak zorundadır. Kanun ve yönetmeliklere aykırı araç kullanımı nedeni ile cezai işlem yapılması halinde masraflardan (trafik cezası, araç bağlanması, araç çekilmesi gibi) KİRACI sorumludur.

4.4.    KİRACI’nın sebep olduğu kazalar neticesinde uygulanacak cezai işlemler ve bunların tüm ferilerinden (trafik cezası, kiralama konusu aracın bağlanması ve çekilmesi sonucunda oluşacak masraflar ve ilgili kaza sonucunda oluşacak diğer sair masraflar) KİRACI sorumludur.

4.5.    Kira Sözleşmesi ile Araç, kira süresince KİRACI ‘ya kiralanmış olup, KİRACI, aracı kira sözleşmesi, araç teslim formu ve bu genel koşullarda belirtilen hususlara uygun olarak kullanmayı, kira ücretini zamanında ödemeyi, Kira Sözleşmesi, araç teslim formu ve bu genel koşullarda yer alan tüm hususları ve yükümlülükleri yerine getirmeyi kabul beyan ve taahhüt eder.

4.6.    KİRACI, bu sözleşmeyi imzalamakla, aracı hasarsız, yedeği ile birlikte beş lastiği mükemmel durumda, avadanlık, araç ile ilgili belgeler ve tüm aksesuarlar ile sağlam teslim aldığını, sözleşmede yazılı gün ve saatte aksine bir anlaşmaya varılmadıysa aldığı yerde tam ve eksiksiz olarak aldığı şekilde geri vereceğini kabul eder. KİRACI, söz konusu aracı teslim formunda belirtilenler hariç olmak üzere; mekanik ve kaporta açısından sağlam ve iyi durumda teslim aldığını, araçta hiçbir hasar ya da kaza izi bulunmadığını kabul eder. KİRACI, Aracın teslim esnasında aracı denetlemek, eğer varsa hasar ve kusurlarını araç teslim ve hasar tespit formuna işleterek imzalamak zorundadır. Bu nedenle bu Sözleşmede KİRACI tarafından aracı teslim aldığı anda belirtilmemiş ise araç hasarsız teslim alınmış olarak kabul edilecek olup,  söz konusu hasarlardan KİRACI sorumludur. 

4.7.    KİRACI, teslim aldığı Araçta kullanım hatası nedeni ile meydana gelen ve/veya dikkatsizlik, tedbirsizlik nedeni ile oluşan (Ör/Hatalı vites değiştirilmesi nedeni ile şanzımanda meydana gelebilecek arızalar, uyarı ışığı yandığı halde aracın kullanılmaya devam edilmesi, lastik ve jant gibi akşamlara zarar verilmesi vb.) her türlü mekanik, elektriksel ve sair zarardan sorumludur. KİRACI, üçüncü kişilerin talepleri de dâhil olmak üzere tüm zarar ve ziyanları ve cezaları ilk talepte defaten ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.8.    KİRACI, araç üreticisi tarafından hazırlanan araç kullanma kılavuzunda yer alan hususlara uymayı ve araca zarar gelmemesi için gerekli dikkat ve özeni kabul ve taahhüt eder.

4.9.    Araç, Kira Sözleşmesinde ve araç teslim formunda aracın grubuna göre belirtilecek geçerli süreye haiz sürücü belgesine sahip sürücü tarafından kullanılacak ve bu belge ile birlikte kimlik sureti ve pasaport sureti sözleşmeye eklenecektir

4.10.  Kiralama en az 1 gün (24 saat) ‘dir. Daha kısa süreli kiralamalarda günlük fiyat uygulanır. Gecikme halinde, her ek saat için, uygulanan ücretin 1/3 ‘ü, gecikme 3 saati geçtiği takdirde ise tam gün ücreti alınır. Haftalık kira süresi 7 gün olup, aylık kira süresi de 30 gün olarak hesaplanır ve taraflarca kabul edilir.

4.11.  Ödemeler kiralama başlangıcında ehliyet ibrazında bulunan kişiye ait kredi kartı ile yapılmalıdır.

4.12.  Kiralama başlangıcında KİRACI’ nın kredi kartından teminat mahiyetinde araç grubuna göre değişen tutarlarda depozit mahiyetinde satış işlemi uygulanmaktadır. KİRACI, depozit mahiyetinde alınan satış üzerinden ilave kira gün tutarlarının, yakıt eksiğinin, hasar bedelinin, araç değer kaybının, aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan kazanç kaybının, trafik cezalarının, çekici ücretinin, OGS ve HGS bedellerinin, araçta oluşan hasarın, değer kaybının ve kazanç kaybının tespitine ilişkin yapılan masrafların ve benzeri kiralamaya ilişkin bedellerin tahsil edilmesine itiraz etmeyeceğini peşinen kabul eder. Hasar ve trafik cezaları ile ilgili gerçekleştirilecek işlemlerde her bir işlem için ek olarak 20,00 – TL (Yirmi Türk Lirası) hizmet bedeli uygulanacaktır.

4.13.  Kiralanan araçta hasar ve/veya arıza oluşması halinde aracın, güvenli ve zararı arttırmayacak şekilde yetkili servise ulaştırılmasından KİRACI sorumludur. Aracın servise ulaştırılması aşamasında, ERBOYCAR çağrı merkezi olan 0850 255 0 255 numaralı telefonlardan veya ERBOYCAR ofislerinden destek alması halinde, çekici maliyeti de KİRACI tarafından ödenecektir.

4.14.     KİRACI, aracı teslim aldığı hali ile aracın kiralandığı şehirde veya matbu ön protokolde belirtilen başka bir yerdeki ERBOYCAR ofisine, başlangıçta belirtilen günde ve saatte veya KİRAYA VEREN’in isteği üzerine daha erken bir tarihte iade ve teslim edecektir.

4.15.     KİRACI, KİRAYA VEREN’in isteği üzerine aşağıda belirtilenleri ödemekle sorumludur.

 

a.    Kira süresi içinde aracın kullanıldığı gün ve/veya kat ettiği mesafe için kira sözleşmesinde belirtilen miktarlara göre hesaplanacak günlük kira ücreti ve/veya kilometre ücreti (aracın kat ettiği mesafe miktarı, imalatçının araca koyduğu kilometre saatini okumak suretiyle tespit edilir. Kilometre saatinin bozulması halinde kilometre ücreti yapılan yolcuğun haritadaki mesafesine göre hesaplanır), 

b.   Uzlaşılan ve kira sözleşmesinde belirtilen miktarlar üzerinden güvence ücretleri ve diğer ücretler,

c.    Aracın teslim alınan ofisten farklı bir ofise bırakılması durumunda bırakılan yere kadar KİRAYA VEREN tarafından belirlenen tek yön ücreti,

d.   Katma değer vergisi, damga vergisi ve sorumlu olunacak diğer vergi, resim ve harç benzeri yükümlülükler,

e.    Kira süresi içinde araca, KİRACI veya Ek Sürücü ile KİRAYA VEREN’ e kesilen park cezası, trafik kurallarının veya yasal mevzuatın ihlalinden doğan diğer bütün para cezaları ve mahkeme ve tahkim masrafları ile aracın bağlanmasından dolayı ortaya çıkabilecek masraflar ile aracın kiraya verilememesinden kaynaklanan günlerin ücretleri,

f.    Çarpışma veya devrilme dolayısıyla araçta meydana gelebilecek hasarların tamiri nedeniyle oluşacak masraflar ve KİRAYA VEREN’in üçüncü şahıslara ödemekle sorumlu olacağı tüm ferileri ile birlikte maddi ve manevi tazminatlar,

g.   Kiralama bitiminde eksik yakıt ile gelecek olan araçların yakıtları KİRAYA VEREN tarafından tamamlanacak, KİRACI tarafından yakıt tutarının üzerine eklenecek %30‘luk hizmet bedeli ve KDV tutarı ile ödemesi gerçekleşecektir. 

h.   Kira dönemi ile ilgili trafik cezaları da KİRACI tarafından kiralama sonunda ödenmedi ise KİRAYA VEREN’e ödenecektir. Kiralama bitiminde tespit edilemeyen ve sonradan gelecek olan trafik cezaları, bilgilendirilmek sureti ile KİRACI’nın, kira başlangıcında gösterdiği rıza ile kredi kartından tahsil edilecektir.

i.     KİRAYA VEREN’ in ofislerinin bulunmadığı şehirlerde teslim etme ve alma için, en yakın ERBOYCAR ofisine olan uzaklık üzerinden KİRAYA VEREN ’in belirlediği tutarda kilometre başına ücret alınır.

j.     KİRACI, bu Sözleşme gereğince yapılması gereken ödemelerin tahsili amacıyla KİRAYA VEREN tarafından yapılan giderleri ödemek ile sorumludur.

 

4.16.     Kredi kartı ile yapılan ödemelerde depozito olarak mail order formunda verilen onay ile alınan kredi kartı sliplerinin, kiralama sözleşmelerine uygun şekilde KİRAYA VEREN tarafından doldurulmasına ve tahsil edilmesine KİRACI itiraz edemez.

4.17.     KİRACI, aracı Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde kullanmayı kabul ve taahhüt eder. Aksi halde doğmuş ve doğacak tüm zararlar KİRACI tarafından karşılanacaktır. KİRAYA VEREN’in yazılı onayı olmaksızın yurtdışına çıkarılan aracın talep edildiği halde en geç 3 gün içerisinde iade edilmemesi durumunda KİRACI, araç bedelinin tamamını ödeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.

4.18.     KİRACI, aracı aşağıda belirtilen şekilde kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde meydana gelebilecek hasar, zarar, ceza, araçta oluşacak değer kaybı, aracın kiraya verilememesinden kaynaklanacak günlerin ücreti (ticari kazanç kaybı) ve araçta taşınan mallar veya yolculara gelebilecek zararlar da dahil olmak üzere ve her türlü masraftan tüm ferileriyle birlikte sorumlu olur. Ayrıca bu hususlardan kaynaklanacak tüm sorumluluktan KİRACI ve aracı kullanan sürücü müşterek ve müteselsil sorumludur. 

 

a.    Ticari maksatla yolcu ve eşya taşınması,

b.    Herhangi bir vasıtayı itmek ve çekmek için aracın kullanılması,

c.    Gümrük mevzuatına diğer kanunlara aykırı maddelerin taşınması veya gayrimeşru işlerde kullanılması,

d.    Alkol veya uyuşturucu madde almış bir kişi veya Ek Sürücü olarak belirtilmeyen sürücü tarafından kullanılması,

e.    Araca zarar verecek şekilde ve yükleme haddini aşacak şekilde yük ve eşya taşınması,

f.     Motorlu sporlarda (ralli, sürat tayini, yarış, sağlamlık ve denemelerde) kullanılması,

g.    Aracın marka ve modeli dikkate alınarak, kiralama amacına uygun olmayan yer ve şartlar (dağlık arazi, kum, dere yatağı, bataklık vs gibi aracın tahammül gücünü aşan yer ve yollarda, olağan dışı ve trafik koşullarına uygun olmayan yol şartlarında) kullanılması,

h.    Hayvan taşımacılığında,

i.     Karayolu dışında ve tarifesiz feribotlarda kullanılması.

4.19.  KİRACI’nın araç üzerinde aksesuarlarında veya herhangi bir parçasında değişiklik yapma yetkisi yoktur ve yasaktır. 

4.20.     Araç anahtarlarının çalınması, kaybolması, kırılması ve benzeri durumlarda zararın tamamı ile KİRACI sorumlu olup, bu hususta meydana gelebilecek zararı KİRACI tüm ferileri ile ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

4.21.     KİRAYA VEREN, hiçbir şekilde KİRACI tarafından araçta taşınan veya bırakılan herhangi bir eşyanın kaybolmasından sorumlu tutulamaz. KİRACI, KİRAYA VEREN’in bahsedilen türde bir kayıp veya hasar sonucu meydana gelebilecek dava, suçlama, şikayet ve zarardan ibra eder.

4.22.     KİRAYA VEREN, aracın üretimini yapmadığından, aracın ya da yedek parçalarının mekanik ya da imalat hatası sonucunda meydana gelebilecek kayıplarda hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.23.     KİRACI, işbu sözleşme uyarınca kiraladığı araçta/larda, başta araç takip sistemi olmak ancak bununla sınırlı olmamak üzere, coğrafi yer tanımlamasını sağlayan sistemler olabileceğini gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. 

4.24.     KİRACI’ya köprü, otoyol ve benzeri geçişler için OGS, HGS gibi geçiş sistemleri KİRAYA VEREN tarafından tedarik edilir. Söz konusu geçişler KİRACI’ya geçiş bedeli + KDV olarak fatura edilecektir. 

4.25.  KİRACI'nın bu sözleşmenin herhangi bir maddesine uymaması, özellikle aracı kararlaştırılan tarihte teslim etmemesi halinde KİRACI, KİRAYA VEREN'e bahsedilen araç nerede olursa olsun ve ön uyarıya gerek kalmadan derhal geri alma yetkisini tanır, KİRACI aracın KİRAYA VEREN tarafından geri alınması sırasında meydana gelebilecek hasar ve harcamaları ödemekle yükümlüdür. KİRACI, sözleşme süresi sona erdiği takdirde, hiçbir ihtara gerek olmaksızın sözleşmenin sona ermiş olduğunu ve sözleşmesinin herhangi nedenle sona ermesine rağmen aracı teslim etmemesinin ceza hukuku hükümlerince suç teşkil ettiğini, aracı kira süresi dışında kiracı ya da ek sürücü tarafınca kullanılması ve /veya yasalara aykırı şekilde kullanılması halinde, hasar ve sorumluluğu anlamında hiçbir sigorta ve teminattan, yasal haktan istifade edemeyeceğini ve bu hususlar için haricen başkaca bir bildirimde bulunulmayacağını bildiğini beyan etmektedir.